DELATNOST ILI KAKO MAGARENCE FUNKCIONIŠE


Nemate vremena da obilazite banke?
Nemate živaca za komunikaciju sa službenicima?
Čuli ste da „tamo negde“ ima nešto jeftinije, brže, bolje?
Imate pitanja o poslovanju, tokovima novca ili drugim finansijskim terminima?
Treba Vam savet kako da... ?

Unajmite nas da nađemo za Vas najbolje što postoji na tržištu u trenutku kada Vama treba.

Mi ćemo da odradimo čitav niz poslova za Vas – da pregledamo Vaše poslovanje, damo komentar I mišljenje, da istražimo tržište, obiđemo sve banke uporedo, umesto samo jedne, vodimo mnogobrojne istovetne razgovore, obezbedimo Vam izvestan ishod pregovora i jasno definisane i sigurne rokove za realizaciju dogovora.

Usluge je moguće uzeti pojedinačno ili kombinovati u zavisnosti od Vaših potreba.

  • Analiza poslovanja preduzeća – ocena boniteta
  • Savetovanje u vezi sa poboljšanjem poslovanja
  • Izrade biznis planova
  • Pronalaženje sredstava za finansiranje (od strane kreditora banaka ili drugih lica investitora)
  • Posredovanje u pregovaranju sa bankama i poslovnim partnerima
  • Posredovanje u spajanju, prodaji ili kupovini preduzeća
  • Spajanje zainteresovanih strana u svim oblastima u kojima poslujemo
  • Zaokruživanje toka posla na jednom mestu (na jednom mestu sve završavate – analizu poslovanja sa savetnicima, procenu sa proceniteljima, pribavljanje dokumentacije, izradu ugovora i kontrolu od strane advokata, overe sa notarima, knjigovodstveno i poresko savetovanje, izvršenja preko sudkih izvršitelja, kupovine, prodaje…)
  • Restrukturiranje preduzeća i izrada UPPR-a

Svaka firma ima svoju poslovnu banku. Sa bankom ima više ili manje pozitivno iskustvo u domenu raznih bankarskih servisa i usluga (korišćenje tekućeg računa, uplate i isplate, razni krediti i bankarske garancije, administrativni poslovi, gužve, brzina, pouzdanost i cena).

Međutim…

Saradnja sa bankom je saradnja sa poslovnim partnerom, što znači da zahteva sastanke, pregovore, poznavanje materije, upoređivanje konkurencije, proučavanje tržišta, sve kako bismo izveli zaključak da li dobijamo najbolje za sebe. To sve naravno zahteva posebno odvojeno vreme. Vreme koje se oduzima od osnovnog posla koji u stvari generiše prihod i donosi dobit.

U današnjem poslovnom okruženju, potrebno je zaposliti osobu (finansijskog stručnjaka) koji bi se bavio samo ovim pitanjima, što najčešće nismo u mogućnosti. Posledica toga je da po inerciji idemo kod banaka koje su najbliže, koje nam je „neko“ preporučio, gde smo „već sto godina“ i navikli smo na njih i jednostavno ne biramo sebi odgovarajuće rešenje.

Dodatna otežavajuća okolnost je što banke imaju različite ponude, akcije i kampanje u različito vreme, u zavisnosti od svojih sredstava finansiranja. Ova činjenica zahteva stalnu prisutnost u bankama, ažuriranje podataka i informacija i praćenje tržišta. Što opet malo koje preduzeće može da organizuje bez osobe koja brine samo o tome.

Iz ovih razloga je nastalo kreditno magarence, koji je Vaš unajmljeni kolega, koji Vam obezbeđuje informacije i usluge u skladu sa kretanjem na tržištu i onda kada je Vama to potrebno.
Usluge koje pružamo postoje u svetu na ovaj način organozovane preko pedeset godina i veoma su razvijene. Kod nas su u povoju i drago nam je što smo pioniri u razvoju ovih ideja.

image019