Kao tim sa višegodišnjim iskustvom u radu u bankama poznajemo veoma mnogo ljudi u skoro svim bankama na tržištu i to u raznim sektorima. Ti kontakti nisu „veze“ u smislu „završavanja“ poslova na telefonski poziv ili izvršavanje „nemogućih misija“, već dugogodišnji saradnici koji nam obezbeđuju pre svega brze i tačne informacije. Biramo svoje saradnike tako da nam omoguće efikasno pružanje usluga našim klijentima.
S obzirom na kompleksnost usluga, veoma je teško dati odgovor. Cena se formira u odnosu na broj i vrstu usluga za koje nas angažujete, vreme koje je nama potrebno da Vam tu uslugu obezbedimo, vrednost posla koji se zaključuje i slično. Cena se dakle formira individualno od klijenta do kijenta i kreira se tako da klijent bude zadovoljan u smislu da je svestan vrednosti koju je dobio za svoj novac.
Ne, mi upravo ne garantujemo da ćemo obezbediti najjeftniji kredit. Na prvom mestu ne možemo da garantujemo kreditiranje ukoliko firma ne ispunjava uslove koje kreditori zahtevaju. U tom slučaju prvo nudimo mere za optimizaciju poslovanja, koje bi firmu dovele u poziciju da bude kreditno sposobna. Tek sa tih pozicija obezbeđujemo nekoliko ponuda različitih kreditora i pomažemo klijentu da odabere onu koja je najbolja za njega. Najjetfinije nije uvek i najbolje, te se trudimo da obezbedimo nekoliko različitih ponuda i ukažemo na njihove prednosti i eventualne nedostatke.

Analiza kreditne sposobnosti

Dostaviću dodatnu dokumentaciju za analizu kreditne sposobnosti.*Obavezno